ฉันมักจะมีกระเพาะป่อง? 3 สาเหตุ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

คุณอาจมีกระเพาะป่องได้เนื่องจากสาเหตุหนึ่งในสามสาเหตุ สองสาเหตุแรกที่เข้าใจได้ง่ายและมีเหตุผล สาเหตุที่สามเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากไม่ได้พูดถึงบ่อยเท่าที่สองสาเหตุแรกทำให้เป็นที่ยอมรับได้ยาก แต่อธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงมีสาเหตุสองประการแรก

  1. แก๊ส – แก๊สสร้างขึ้นในกระเพาะอาหารของคุณอาจทำให้คุณสงสัยว่าทำไมคุณมักจะมีกระเพาะป่อง ก๊าซมีการผลิตระหว่างการย่อยอาหารและมีส่วนร่วมด้วยวิธีที่เรากิน กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าคุณกำลังรับประทานอาหารได้อย่างรวดเร็วและกลืนอากาศเป็นจำนวนมากกว่าที่คุณอาจพบก๊าซที่สร้างขึ้นในกระเพาะอาหารของคุณ อาหารบางชนิดมีส่วนช่วยในการสร้างก๊าซ
  2. ตับ / ไตหรืออวัยวะอื่น ๆ บางครั้งท้องของคุณจะบวมถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือปัญหาเกี่ยวกับไต บวมในกรณีนี้เป็นจริงการแลกเปลี่ยนเนื่องจากการสร้างขึ้นทิ้งไว้ข้างหลังจากอวัยวะที่ผิดพลาด
  3. การติดเชื้อปรสิต – ปรสิตสามารถทำให้คุณมีกระเพาะปัสสาวะได้ตลอดเวลา ปรสิตจะผลิตก๊าซที่สามารถอธิบายถึงการก่อตัวเป็นแก๊สของคุณได้และปรสิตอาจส่งผลต่อปัญหาตับและไตเช่นกัน การติดเชื้อปรสิตฉันสาเหตุส่วนใหญ่ของกระเพาะอาหารของคุณบวม

ค้นหาว่าคุณท้องกระเพาะปัสสาวะบ่อยแค่ไหน เก็บรวบรวมอาการทั้งหมดของคุณหากมีมากกว่าเพียงแค่การบวมและทำวิจัยที่คุณอาจจะเป็นที่น่าแปลกใจ คุณมักจะมีกระเพาะป่องเพราะคุณกำลังล้อมรอบปรสิต / s

Source by Jane Sawyers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *