วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์เพื่อการพลศึกษา

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

จุดมุ่งหมายของการพลศึกษา – เป้าหมายหรือทิศทางที่ดีที่สุดเรียกว่าจุดมุ่งหมายชี้ไปที่ทาง นี่เป็นจุดสุดท้าย จุดประสงค์คือบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง

จุดมุ่งหมายของการศึกษาทางกายภาพเช่นการศึกษาทั่วไปคือการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ในโปรแกรมการวางแผนกิจกรรมทั้งหมดที่มีการวางแผนไว้อย่างดี ในบางคำการศึกษาทางกายมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพของการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลหรือโดยสุจริตของบุคคลและรวมถึงด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และศีลธรรมเพื่อให้แต่ละคนมีพลเมืองดีสามารถทำผลงานได้ อยู่ในกระบวนการของประเทศด้วยวิธีของตัวเอง การศึกษาทางกายภาพจึงหมายถึงการทำให้ร่างกายพอดีการแจ้งเตือนจิตใจความสมดุลทางอารมณ์การปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ดีขึ้นมีความถูกต้องตามหลักศีลธรรมและยกระดับจิตวิญญาณ วัตถุประสงค์ของการพลศึกษา – วัตถุประสงค์คือขั้นตอนที่พิจารณาต่อการบรรลุเป้าหมาย เป็นวิธีการที่เฉพาะเจาะจงและแม่นยำในการบรรลุจุดมุ่งหมาย ขณะที่เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จจะกลายเป็นเป้าหมายในการดำเนินการที่มุ่งเป้าไปที่การดำเนินการต่อ

สามวัตถุประสงค์ของการพลศึกษาคือ –

1. วัตถุประสงค์ของสมรรถภาพทางกาย – หมายถึงรัฐที่แต่ละคนได้พัฒนาความอดทน, ความเร็ว, ความแข็งแรงเป็นอย่างมากสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำชีวิตที่มีความสุขสดใสและมีชีวิตชีวา

2 วัตถุประสงค์ของประสิทธิภาพทางสังคม – เกี่ยวข้องกับการปรับตัวที่เหมาะสมกับชีวิตกลุ่ม กิจกรรมการพลศึกษาเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนาแนวทางปฏิบัติเช่นความร่วมมือการเคารพผู้อื่นความจงรักภักดีความเป็นนักกีฬาความมั่นใจในตนเองเป็นต้นคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้บุคคลสามารถทำให้เขาเป็นพลเมืองดีได้

3 วัตถุประสงค์ของวัฒนธรรม – มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความชื่นชมต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเองรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมทั่วโลก การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพลศึกษาต่างๆเช่นการเต้นรำการกีฬาและการเล่นเกมส์บุคคลเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีการปฏิบัติทางศาสนา ฯลฯ และคุณค่าทางสุนทรียภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้

Source by Mikey Singh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *