บทบาทของข้าราชการการแข่งขันในเกมฟุตบอล

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

บทบาทของกรรมการที่เข้าแข่งขันในฟุตบอลสมัยใหม่ไม่อาจถูกบุกรุกได้เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญต่อความสำเร็จของเกม นับตั้งแต่การแต่งตั้งให้เป็นตัวของตัวเองการดูแลจะต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมการแข่งขัน

เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะของพวกเขาพวกเขาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของเกมและกฎระเบียบในการแข่งขันใด ๆ ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องและรักษา commportment เสียงเป็น hallmarks ของข้าราชการจับคู่ที่ดี เขา / เธอต้องมีความกล้าหาญและกล้าหาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกมกำลังลุกออกจากมือ

ห้าบทบาทเฉพาะ

  • ดำเนินการตรวจสอบร่วมกันของเขตข้อมูลของการเล่นก่อนที่จะเริ่มเกม
  • สถานะของสนามฟุตบอลเป็นสิ่งสำคัญมากในเกมฟุตบอล เขตข้อมูลที่ลงชื่อเข้าใช้หรือไม่ได้ทำเครื่องหมายอาจไม่เหมาะสมสำหรับเกมฟุตบอลมาตรฐาน สนามต้องมีรั้วล้อมรอบเพื่อป้องกันการบุกรุก

  • ให้แน่ใจว่ามีทีมรักษาความปลอดภัยเพียงพอที่จะจัดการรักษาความปลอดภัยได้
  • การรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งของเกมฟุตบอลเนื่องจากความรุนแรงสามารถปะทุขึ้นในระหว่างการเล่น การมีเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ประจำจึงไม่อาจถูกบุกรุกได้ ผู้ตรวจการแข่งขันมีหน้าที่ในการประกันว่าการแข่งขันจะสิ้นสุดลงหากไม่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่การแข่งขัน

  • เป็นประธานในที่ประชุมของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองทีมก่อนที่จะเริ่มเกม
  • การประชุมผู้ถือครองทั้งหมดจะจัดขึ้นในตอนเช้าก่อนที่จะมีการเตะออกจากการแข่งขัน บางประเด็นมักกล่าวถึงความปลอดภัยทางการแพทย์สีของเสื้อที่จะใช้โดยทั้งสองทีมและคำตักเตือนทั่วไปโดยเจ้าหน้าที่การแข่งขันเกี่ยวกับความต้องการที่จะปฏิบัติตามจิตวิญญาณของการเล่นอย่างยุติธรรมทั้งก่อนระหว่างและหลังเกม การประชุมครั้งนี้มักเกิดขึ้นโดยข้าราชการการแข่งขัน

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลหรือวัตถุไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสนามหรือสนามกีฬา
  • เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่จัดแข่งขันนั้นปราศจากบุคคลและวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการแข่งขัน เขาเฝ้าดูการแข่งขันในตำแหน่งที่ดีและสังเกตการทำงานของผู้ตัดสินและผู้ช่วยของเขา

  • ส่งรายงานรายละเอียด
  • เขายื่นรายงานรายละเอียดของการแข่งขันกับผู้มีอำนาจฟุตบอลที่เหมาะสมภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการแข่งขัน รายงานจะรวมถึงแทบทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนระหว่างและหลังการแข่งขัน โดยสรุปแล้วเขาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่การแข่งขันได้รับสิทธิจากผู้จัดงานตามข้อกำหนดและข้อบังคับของเกม

Source by Clement Sadjere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *