ข้อดีและข้อเสียของโปรแกรมสุขภาพ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

ในระดับสังคมที่มีขนาดใหญ่มาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชนมีหลายวิธีลดลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าจำนวนของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะเพิ่มขึ้น แต่ระดับเฉลี่ยของการออกกำลังกายในส่วนของบุคคลลดลง ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของสุขภาพโดยรวมในประชากร

เพื่อที่จะระงับแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงนี้องค์กรต่างๆได้เริ่มออกแบบ (หรือใช้โปรแกรมสุขภาพภายนอกที่ออกแบบ) เป้าหมายขั้นพื้นฐานของโปรแกรมเหล่านี้คือการปรับปรุงสุขภาพทางอารมณ์และร่างกายของกลุ่มเป้าหมายของพนักงาน

แนวคิดเบื้องหลังโครงการสุขภาพคือการเพิ่มพูนความแข็งแรงของแต่ละคน การประกันนี้มักเริ่มต้นโดย บริษัท ประกันภัยธุรกิจและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรสำหรับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของพวกเขา โปรแกรมจะกล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพรวมทั้งอารมณ์ร่างกายและจิตใจของชีวิตคน พวกเขาพยายามที่จะนำการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในหมู่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยการเพิ่มระดับการออกกำลังกายของพวกเขาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพวกเขา

หลาย บริษัท ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมเช่นของขวัญวันหยุดและแม้กระทั่งการลดเบี้ยประกัน ความสำเร็จของโครงการโดยรวมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อดีและข้อดีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสุขภาพที่ดีเป็นอย่างมากและมีความสำคัญ วิถีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมด้วยการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การลดปัญหาสุขภาพทั่วไปเช่นคอเลสเตอรอลโรคเบาหวานโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดสมอง ชีวิตที่มีความสุขและการตอบสนองเป็นไปไม่ได้หากไม่มีสุขภาพเพียงพอ

สำหรับ บริษัท เช่นเดียวกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางโปรแกรมสุขภาพช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจในงาน การมีพนักงานที่มีสุขภาพดีช่วยให้ บริษัท สามารถควบคุมต้นทุนด้านการดูแลสุขภาพและเพิ่มผลผลิตของพนักงานได้ ความมีชีวิตชีวาและสุขภาพของพนักงานเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน การจัดการความเครียดยังสามารถจัดการกับโปรแกรมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่โปรแกรมสุขภาพมีข้อดีของพวกเขาพวกเขามีความท้าทายเช่นกัน หนึ่งความสำเร็จขั้นพื้นฐานของโปรแกรมใด ๆ ขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นของผู้เข้าร่วม บุคคลส่วนใหญ่มักไม่เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวด้วยแรงจูงใจหรือพลังงานที่จำเป็น มักเป็นการยากสำหรับบุคคลที่จะใช้เวลาในการริเริ่มดังกล่าว ในโครงการเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงานปัญหาที่สำคัญที่สุดคือความสามารถของ บริษัท ในการสร้างบรรยากาศในการมีส่วนร่วมในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนโครงการ การลงทุนเริ่มต้นมักเป็นพื้นฐานและจะใช้เวลาก่อนที่จะได้รับความจริงในรูปแบบของการออมขั้นต่ำ พนักงานหลายคนมีความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกันเนื่องจากหลายโครงการเหล่านี้มีการประเมินสุขภาพที่สมบูรณ์ บ่อยครั้งที่พนักงานที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมด้วย

หลักการชี้นำสำหรับโครงการด้านสุขภาพขององค์กรค่อนข้างตรงไปตรงมา: เป็นการพยายามทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น การขาดการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่ไม่ดีมักนำไปสู่ต้นทุนด้านสาธารณสุขที่สูงขึ้น ข้อดีที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดและไม่สามารถ understated ได้ อุปสรรคขั้นพื้นฐานสำหรับความสำเร็จของโครงการที่กำหนดคือการขาดแรงจูงใจเรื้อรัง เฉพาะเมื่อบุคคลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขวิถีการดำเนินชีวิตของเขาโปรแกรมใด ๆ ที่อาจมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

Source by Jackie Polete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *